پایگاه فرهنگی آخرین وارث
الإمام علیٌّ علیه السلام الإیثارُ أعلى مراتِبِ الكَرَمِ، و أفضلُ الشِّیَمِ ایثار، بالاترین مرتبه بخشندگى و برترین خوى است میزان الحكمه، جلد 1، ص 22

... .. .. .. .. ...
  بهشت زیر پای مادران است، حتّی در برنامه زنده تلویزیون!
آروزی یک بچّه: کاش پدر و مادرم حیوون بودن!
ازدواج دکتر چمرانم برای خودش داستانیه!
عامل قرآن سوزی در بحرین گزارش شد
حقّ دارید مساجد رو تخریب کنید...!
آقازاده های فاسد را سنگسار کنید و گرنه ...!
گفتگویی دوستانه بین من و ح طباطبایی، جوون عزیز ایرانی مقیم مالزی
مشاعره ای به یاد جوانی
لینک باکس بازار
تحرکات داییان سفیانی در آخرالزمان
شكایت یك چوپان از رئیس جمهور!
كد لینك باكس پایگاه فرهنگی آخرین وارث
افتتاح كلاغ نیوز
چوپان دروغگو، اهل كدوم كشوره؟
مسجد شاه چراغونه، بچه گدا فراوونه
صفحات : ....................
    

امام مهدى(ع) دركلام نبى‌اكرم(ص)

آنگاه كه گردآمدگان در غدیر خم، چشم بر دهان محمد مصطفى 6 دوختند تا در جمع یكصدوبیست هزار نفرى خود، سخنانش را بشنوند. نبى اكرم(ص) پس از حمد و ثناى خداوند و دعوت مردم به سوى خاندان گرامى نبوت و چنگ زدن به ریسمان ولایت على بن ابیطالب(ع) فرمودند:
«اى گروه مردمان!
آن نور خداى تبارك و تعالى در من قرار گرفت و پس از آن در وجود على(ع)، آنگاه از او در نسلش تا «قائم المهدى(ع)» كه بازگیرنده حق است و جلب كننده همه حقوق ازدست رفته ما.
- «الا و ان خاتم الاوصیاء منا القائم المهدى ».
آگاه باشید كه خاتم اوصیاء مهدى قائم(ع) از ماست.
- «الا انه الظاهر على الدین كله ».
آگاه باشید كه او بر همه ادیان پیروز مى شود.
- «الا انه المنتقم من الظالمین ».
آگاه باشید كه او انتقامگیر از ستمگران است.
- «الا انه فاتح الحصون و هادمها».
آگاه باشید كه گشاینده و درهم كوبنده مرزهاست.
«الا انه مدرك بكل ثار لاولیاءالله عز و جل ».
آگاه باشید كه او خونخواه همه بندگان صالح خداست.
- «الا انه قاتل كل قبیلة من اهل الشرك ».
آگاه باشید كه او كشنده هر قبیله اى از مشركان است.
- «الا انه الغراف من البحرالعمیق ».
آگاه باشید كه او نهرى خروشان از اقیانوسى بیكران است.
-...آگاه باشید كه او یاور دین خداى تبارك و تعالى است.
-...آگاه باشید كه او هر دانشمندى را به دانش وهر نادانى را به نادانى مى شناسد.
-...آگاه باشید كه او برگزیده و انتخاب شده خداوند است.
-...آگاه باشید كه اووارث هر دانش و دربرگیرنده آن است.
-...آگاه باشید كه او آنچه بگوید از پروردگارش مى گوید و هشداردهنده به امر ایمان است.
-...آگاه باشید كه او رشید و كامل و نیرومند و متین است.
-...آگاه باشید كه فرمانروایى جهان هستى به او واگذار شده است.
-...آگاه باشید كه هر كس از (پیامبران و امامان) پیش از او، نوید آمدنش را داده اند.
-...آگاه باشید كه او تنها حجت بازمانده خداوند است، بعد از او حجتى نیست، حقى جز با او و نورى جز در پیش اونیست.
-... آگاه باشید كه احدى بر او چیره نیست و كسى او را شكست ندهد .
-...آگاه باشید كه او ولى خدا در روى زمین، و داور او در میان مردم و امین او در آشكار و نهان است.
بحار الانوار، ج 37، صص 213 - 211.
«گروه پژوهشى موعود»


ماهنامه موعود ـ شماره3